Σχολές Γονέων - Συμβουλευτική Γονέων

Η Σχολή Γονέων που λειτουργεί στον χώρο ψυχικής υγείας “Εύφρανσις”, ακολουθεί τη φιλοσοφία, μεθοδολογία και πρακτική του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ – Μ. Χουρδάκη που ιδρύθηκε το 1962 και αποτελεί παράρτημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των γονέων που εδρεύει στις Σέβρες, στη Γαλλία. (F.I.E.P).

Ο θεσμός καλεί χωρίς καμία διάκριση γονείς που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν αλλά και να μάθουν μέσα απο οργανωμένες συναντήσεις με συγκεκριμένη δομή και δυναμική ομάδας, και με εκπαιδευμένο συντονιστή-ειδικό ψυχικής υγείας, για όλες τις πλευρές της ανάπτυξης του ή των παιδιών τους: σωματικά, γνωστικά, κοινωνικά, συναισθηματικά.

Οι σχολές γονέων είναι ένα προγράμμα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα με επιτυχία εδώ και τριάντα χρόνια σε σχολεία και σε ιδιωτικούς χώρους με ανακουφιστικά και σημαντικά αποτελέσματα για τους γονείς.

Στο “Εύφρανσις”, η Σχολή Γονέων θα λειτουργεί υπό τη συνεχή στήριξη του Πανελληνίου Συνδέσμου, εφόσον αποτελεί επίσημο μέλος του, θα ενημερώνεται και θα συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες που ενδεχομένως διοργανωθούν από αυτόν (συνέδρια, διαλέξεις, έκδοση βιβλίων, παρουσιάσεις κ.α)

Για ενδεικτική θεματολογία ανά κύκλο εκπαίδευσης και περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε με email υπόψιν της συντονίστριας κας Ε. Δαφέρμου ώστε να σας αποσταλεί το αντίστοιχο ενημερωτικό φυλλάδιο.