Συμβουλευτική Ατόμων & Ομάδων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ

Η Συμβουλευτική είναι σχετικά καινούργιος όρος που ενσωματώθηκε στην επιστήμη τα τελευταία 50 περίπου χρόνια και ορίζεται ως “η τέχνη να βοηθάς ανθρώπους”.

Η Συμβουλευτική διαδικασία βασίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνικές με κύριο όμως συστατικό την αμοιβαία σχέση και η επικοινωνία μεταξύ επαγγελματία- εξυπηρετούμενου.

Το άτομο, είναι πιθανό, κάποια στιγμή να αναζητήσει βοήθεια για κάποιο θέμα που το απασχολεί, είτε αυτό αφορά τις διαπροσωπικές του σχέσεις, το περιβάλλον του, τον επαγγελματικό προσανατολισμό του, τις σπουδές του κ.ά.

Σκοπός του επαγγελματία συμβούλου είναι να λειτουργεί υποστηρικτικά και βοηθητικά απέναντι στον εξυπηρετούμενο. Η Συμβουλευτική διαδικασία βοηθά το άτομο να κατανοήσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, να ανακαλύψει και να επινοήσει νέους τρόπους διαχείρισης των ζητημάτων του που θα το οδηγήσουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων που έχει για να λαμβάνει αποφάσεις και προς την ατομική ευεξία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ

Ομάδα είναι “ένα ανοικτό, µε σκοπό, κοινωνικοτεχνικό σύστηµα σε µία κατάσταση έντασης µεταξύ αλλαγής και σταθερότητας”.

Βασικό χαρακτηριστικό μιας ομάδας είναι ο κοινός σκοπός, ο χώρος, ο χρόνος και οι κανόνες που θα συμφωνηθούν κατά την έναρξή της. Η λειτουργία της ομάδας αφορά τον τρόπο που αυτή αναπτύσσεται και διαχειρίζεται τα ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ των μελών της των μελών με τον συντονιστή. Κάθε ομάδα είναι μοναδική, απρόβλεπτη, εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους και διαμορφώνεται διαφορετικά. Όπως και κάθε συντονιστής είναι διαφορετικός ως προς την προσέγγιση, την εμπειρία του και τα ενδιαφέροντά του.

Αmerican Counseling Association: About profesional counseling.
Kur, E., 1996, The faces model of high performing team development, Leadership & Organizational Development Journal, 17, 1, 32-41.
Πολέμη Τοδούλου Μ. (2003). Αξιοποιώντας τη διεργασία της ομάδας στην εκπαίδευση, στο εκπαι- δευτικό υλικό του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών». Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ.

https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4774/1369.pdf
Συσχέτιση της μεθοδολογίας της Συμβουλευτικής με τη μεθοδολογία υλοποίησης των λειτουργιών του Προσανατολισμού.

Απευθυνθείτε με email υπόψιν των συντονιστριών κυριών Νικολ Πατρινού και Ελένης Δαφέρμου.