Ψυχοσεξουαλική Συμβουλευτική Ζεύγους

Η Ψυχοσεξουαλική Συμβουλευτική είναι η διερεύνηση της σεξουαλικής επαφής του ζευγαριού καθώς και η θεραπεία δυσλειτουργιών των συντρόφων αμφότερα. Αναφέρεται πρωτογενώς στην διαταραχή της επιθυμίας για σεξουαλική επαφή, δηλαδή στην έλλειψη του κινήτρου για την ερωτική διέγερση, με συνέπεια την απώλεια της φυσικής και συναισθηματικής ικανοποίησης – απόλαυσης. Η έλλειψη της κατάστασης της «ηδονής», οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες, όπως οργανικές δυσλειτουργίες (προβλήματα στύσης, πρόωρη εκσπερμάτιση, δυσπαρευνία, κ.ά.) -οι οποίες οφείλουν να αποκλειστούν για να ξεκινήσει η ψυχοσεξουαλική συμβουλευτική ή δουλεύονται παράλληλα- φόβος της διείσδυσης, στρες κ.α.

Η θεραπεία της ψυχολογικής προσέγγισης των σεξουαλικών δυσλειτουργιών, γίνεται τόσο σε ατομικό όσο κ σε δυαδικό επίπεδο, δηλαδή και οι δύο σύντροφοι μαζί. Σε ένα πλαίσιο απόλυτης εχεμύθειας και εν-συναίσθησης δομείται η διαδικασία της αλλαγής και της εξέλιξης βασισμένη πάντοτε στις ατομικές πεποιθήσεις, στις οικογενειακές αξίες και στις θρησκευτικές αντιλήψεις του κάθε ατόμου.

Απευθυνθείτε με email υπόψιν της συντονίστριας κας Ηλέκτρας Σιαλμά.