Ατομική/Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η οικογενειακή θεραπεία στοχεύει στην βελτίωση τόσο της εσωτερικής (αυτογνωσία, εσωτερικός διάλογος) όσο και της εξωτερικής επικοινωνίας (οικογένεια, σχέσεις, επάγγελμα). Πραγματοποιείται είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Η διάρκεια των συνεδριών προσαρμόζεται στις ανάγκες του ατόμου-θεραπευόμενου.

Η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η ενσυναίσθηση είναι τα θεμέλια της θεραπευτικής σχέσης. Το αίτημα και ο στόχος συντονίζονται μέσα από την θεραπευτική σχέση και η ίδια η σχέση γίνεται εργαλείο για την αναγνώριση των συμπεριφορών, την ρόλων στην οικογένεια και της εγκατάλειψης των στερεοτύπων. Το συναίσθημα γίνεται εφαλτήριο της εξέλιξης και της αλλαγής του ατόμου σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.

Απευθυνθείτε με email υπόψιν των συντονιστριών κυριών Νικολ Πατρινού και Ηλέκτρας Σιαλμά.